εντός σχεδίου, σ.δ. 0,3, επίπεδο, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 38m

1000 m²
1000 m²

εντός σχεδίου, σ.δ. 0,3, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 22m

946 m²
946 m²

εντός σχεδίου, επίπεδο, σ.δ. 0,3, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 31m χ 19

580 m²
580 m²