εντός σχεδίου, σ.δ. 0,3, επίπεδο, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 20m χ 35m

710 m²
710 m²

εντός σχεδίου, αμφιθεατρικό, σ.δ. 0,9, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη 23m και μικτή αντιπαροχή

500 m²
500 m²