Οικόπεδο στην Λεωφόρο Λαυρίου με πρόσοψη σε 2 δρόμους, πρόσοψη 21,91m x 69,42m ΣΔ 0,6 ΣΚ 30%, με παλιό κτίριο, μπορεί να γίνουν καταστήματα και κατοικίες

1513 m²
1513 m²