εντός σχεδίου, επίπεδο, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

375 m²
375 m²

εντός σχεδίου, επικλινές, τρίφατσο, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

780 m²
780 m²

εντός σχεδίου, επίπεδο, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

371 m²
371 m²

εντός σχεδίου, επίπεδο, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

510 m²
510 m²