γραφεία, νεόδμητα, δίπλα στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,

1300 m²
1300 m²