Κεφαλάρι, εντός σχεδίου, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

870 m²
870 m²

Κεφαλάρι, εντός σχεδίου, σ.δ. 0,6, άρτιο, οικοδομήσιμο

950 m²
950 m²