εντός σχεδίου, γωνιακό, σ.δ 0,8, άρτιο, οικοδομήσιμο

2250 m²
2250 m²