Μίνιμαλ πολυτελούς κατασκευής, κοντά στο Τραμ, σε αγορά και σε σχολεία, αποπεράτωση 11/22

115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια
115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια

μίνιμαλ κατασκευής, κοντά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, κοντά στο Τραμ, αποπεράτωση

76 m² 2 υπν/τια 1 μπάνιο
76 m² 2 υπν/τια 1 μπάνιο

μίνιμαλ κατασκευής, κοντά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, κοντά στο Τραμ

109 m² 3 υπν/τια 1 μπάνιο
109 m² 3 υπν/τια 1 μπάνιο

μίνιμαλ κατασκευής, κοντά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, κοντά στο Τραμ, αποπεράτωση σε 18 μήνες

109 m² 3 υπν/τια 1 μπάνιο
109 m² 3 υπν/τια 1 μπάνιο

Μίνιμαλ πολυτελούς κατασκευής, κοντά στο Τραμ, σε αγορά και σε σχολεία, αποπεράτωση 11/22

115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια
115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια

Μίνιμαλ πολυτελούς κατασκευής, κοντά στο Τραμ, σε αγορά και σε σχολεία, αποπεράτωση 11/22

115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια
115 m² 3 υπν/τια 2 μπάνια