εντός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, σ.δ 1,2 , πρόσοψη 50m, βιομηχανική περιοχή

858 m²
858 m²