Άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο διαστάσεων 20μ χ 35μ Σδ 0,9 ΣΚ 40%, 400m από την κεντρική αγορά του Χαλανδρίου, κοντά στο μετρό, ήσυχη γειτονία με πράσινο

713 m²
713 m²